hoeveel mensen wonen er in nederland

 • Nederland heeft een bevolking van 17.280.397 (2020) en met een oppervlakte van 41.543 km² en een bevolkingsdichtheid van 416/km² (2020) inwoners/km².

  Bevolkingsteller – Centraal Bureau voor de Statistiek

  Hoeveel mensen wonen er nu in Nederland? 1 7 0 8 4 1 6 1. Gegevensverzoek mislukt. De juiste gegevens voor de real-time voorspelling konden niet worden gevonden. Probeer het later nog eens. De bevolkingsteller geeft een schatting van de huidige bevolking in Nederland.

  Bevolking van Nederland – Wikipedia

  Nederland telt 17.280.397 inwoners (2020). Het is in de afgelopen anderhalve eeuw meer dan vijf keer gegroeid. Het CBS verwacht dat de bevolking groeit naar 18 miljoen in 2024 en 19 miljoen in 2034.

  Nederland in foto’s en grafieken (bijgewerkt 2023 …

  Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor Nederland! Nederland heeft 17.815.508 inwoners met 8.045.580 woningen met een gemiddelde waarde van 317.000 euro en 8.827.710 auto’s.

  Hoeveel mensen wonen er in Nederland? – Centraal Bureau voor…

  Hoeveel mensen zullen er in de toekomst in Nederland wonen? We verwachten dat er in 2056 zo’n 20 miljoen mensen in Nederland zullen wonen. Om dit te voorspellen kijken we naar het aantal geboorten en sterfgevallen van mensen die vanuit een ander land in Nederland komen wonen (immigranten) of juist vertrekken naar een ander land (emigranten).

  Bevolking | Huishoudens | Volksgezondheid en zorg – VZinfo

  Op 1 januari 2022 telde Nederland 81 miljoen huishoudens. Dit zijn zogenaamde particuliere huishoudens. Deze huishoudens worden gevormd door mensen die alleen of samen in een woonruimte wonen en in hun eigen dagelijkse behoeften kunnen voorzien.

  Cijfers – UNHCR Nederland

  Het aantal personen dat in 2022 via gezinshereniging naar Nederland is gekomen (10.927 personen) is vergelijkbaar met 2021 (10.120 personen). Daarmee kwam het totale aantal asielzoekers in Nederland in 2022 op 47.991. Verreweg de grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije en Afghanistan. In 2021 komt het totaal aantal asielzoekers op 36.620…

  Het statistisch tekort aan appartementen nader toegelicht Thuis …

  In 2021 zijn er 8129 miljoen huishoudens en 8046 miljoen woningen in Nederland. Van de circa 8 miljoen huishoudens wonen er al 75 miljoen zelfstandig in hun eigen huis. De overige 523 duizend huishoudens wonen in bijzondere woonvormen, bijvoorbeeld een appartement delen in een recreatiewoning of in leegstaande panden zoals…

  Regionale bevolkingsprognose – Planbureau PBL voor …

  Bevolkingsgroei. De bevolking van Nederland zal in de toekomst blijven groeien, vooral door immigratie. Begin 2022 woonden er bijna 176 miljoen mensen in Nederland; het zal naar verwachting 189 miljoen zijn in 2035 en 196 miljoen in 2050. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s.

  Hoeveel woningen heeft Nederland? – Nederland in cijfers 2021…

  Op 1 juli 2021 telde Nederland ruim 80 miljoen woningen. Dat zijn ruim 340 duizend woningen meer dan vijf jaar geleden. Bijna de helft van alle woningen staat in West-Nederland. In Noord-Nederland zijn de minste woningen 1 op de 10 woningen in Groningen Fryslân of Drenthe.

  Hoeveel miljonairs wonen er in Nederland? – Nederland in cijfers…

  In 2020 had 64 procent van de miljonairs een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro. Ruim 16 procent heeft een vermogen tussen de 2 en 3 miljoen euro. Een klein deel van de miljonairs (3 procent) had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Het gaat om 81 duizend huishoudens.

  Bevolkingsrangschikking per provincie in Nederland

  Bovenstaande grafiek toont de bevolking per provincie in Nederland. Het aantal inwoners is het aantal personen ingeschreven in het bevolkingsregister op 1 januari 2022. Met 3.753.944 heeft de provincie Zuid-Holland de grootste bevolking van alle provincies in Nederland. Toon tabel